НачалоЛесоустройствен проект

ЛЗС София

ЛЗС София

Контакт със звеното:
Директор: инж. Венцислав Георгиев
Телефон: 02 988 53 01
Факс: 02 988 53 01
Електронна поща: lzssofia@iag.bg
Адрес: гр. София, ул. Шосе Банкя № 3


  

 Лесозащитна станция – София е създадена през 1960 година. За организирана лесозащита у нас може да се говори от 1949 г., когато със закон се създава Министерството на горите и са назначени 2ма специалисти, занимаващи се със защита на горите. През същата година за първи път се провежда авиационна борба срещу гъботворката.…